Kulturstipend

Stavanger kommune deler årlig ut kulturstipender til profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere som ønsker å videreutvikle seg.

Formålet med kulturstipendene er å bidra til kvalitet, nyskaping, forskning, tilgjengelighet og/eller bredde innen området. Stipendene skal være til glede for kunstnere og kulturarbeidere, og en berikelse for byens kulturliv. Stipendordningen omfatter musikk, visuell kunst, sceniske uttrykk, litteratur/ytringsfrihet og film, men også andre uttrykksformer kan bli vurdert.

Kulturstipendordningen har fra 2017 blitt lagt om, og rommer nå tidligere stipender som kunstkuratorstipendet, Odd Noregers litteraturstipend og filmmanusstipendet.  

Se hvem som fikk kulturstipend mellom 1999 og 2016

Kulturstipendene for 2017 deles ut 2. juni ca kl. 11.30 på Norsk Oljemuseum i forbindelse med kulturdialogen som arrangeres den dagen.

Krav til søknad
Dersom du ønsker å søke om kulturstipend skal dette gjøres via et elektronisk søknadskjema, se lenke nedenfor. Søknaden din skal inneholde navn, fødselsdato, bostedsadresse, utdanning og praksis, samt hva stipendet skal brukes til. Det gis ikke stipend til utdannelse som er låneberettiget i Statens lånekasse. Du som søker må være tilknyttet Stavanger gjennom bosted, faglig virke eller et prosjekt som ønskes gjennomført med utgangspunkt i Stavanger. Det er en forutsetning at stipendet brukes til formålet som det er søkt om. Ved avslutningen av stipendperioden skal det utarbeides en kort sluttrapport som leveres til kulturavdelingen.    

Søknadsfrist: 1. mars 

Søknad om stipend - elektronisk skjema | Veiledning til søknad om stipend

Spørsmål og behov for mer informasjon?
Ta kontakt med kulturavdelingen ved rådgiver Jeanette Flåte Vikse, tlf. 51 50 86 37, e-post: jeanette.flate.vikse@stavanger.kommune.no

Følg arbeidet med ny kulturplan på www.kulturplanen.no og her: 

 


Nye Tou bygning

Kontakt Kulturavdelingen

Kultursjefens årstaler:

2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

2014 | 2015 | 2016 |

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam