Kulturtilskudd

Stavanger kommune har flere tilskuddsordninger innenfor kulturfeltet.

Under er alle listet opp med søknadsfrist. Klikk på en av lenkene for mer informasjon om hver enkelt tilskuddsordning.

Tilskudd til kunst og kulturtiltak

Tilskudd til generelle kunst- og kulturtiltak - søknadsfrist hele året. Digitalt skjema. 

Tilskudd til internasjonalt kulturarbeid og vennskapsbysamarbeid - søknadsfrist hele året
Tilskudd til festivaler og større arrangement - søknadsfrist 1. november

Tilskudd til kulturbygg (fylkeskommunal ordning) - søknadsfrist 1. mars

Driftstilskudd

Driftstilskudd til kor og korps   - søknadsfrist 1. mars
Driftstilskudd til kulturorganisasjoner - søknadsfrist 1. mars
Tilskudd til kulturarrangører  - søknadsfrist 1. november

Andre kommunale tilskuddsordninger

Den kulturelle spaserstokken - søknadsfrist 1. oktober 
Den kulturelle skolesekken, Stavanger - søknadsfrist 15. november
Den kulturelle skolesekken, Rogaland - søknadsfrist 1. november 
Tilskudd fra eldrerådet - søknadsfrist 31. mars 
Tilskudd til eldre - kulturarrangementer og dagsturer 
Tilskudd til frivillig barne- og ungdomsarbeid - søknadsfrist 15. mars 
Voksenopplæring i organisasjonene - søknadsfrist 1. februar
Tilskudd til kirkekulturell myldring - søknadsfrist 11. desember 

Legat

Per Erling Ramslands legat for kulturlivet i Stavanger - søknadsfrist 15. september  

Generelle henvendelser og søknader til kulturavdelingen besvares fortløpende, og vil jf. forvaltningsloven bli besvart med foreløpig- eller endelig svar innen tre uker (21 dager).  

Følg arbeidet med ny kulturplan på www.kulturplanen.no og her: 

 


Nye Tou bygning

Kontakt Kulturavdelingen

Kultursjefens årstaler:

2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

2014 | 2015 | 2016 |

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen