Attraktivitet

Stavanger ønsker å være en fremragende vertsby for alle arrangement. Stavanger har de senere årene investert betydelig i infrastruktur, i form av nye arenaer.

Økt kapasitet gjør at byen har en hovedutfordring i å få til en markant økning i antall arrangement og besøkende. Det trengs en strategisk tilnærming som, basert på nyskaping, produktutvikling og kvalitet, knytter hovedmålet til vekst framover.  Stavanger kommune har derfor vedtatt en egen arrangementsstrategi

Reiseliv
Turisme og reiseliv er sentralt i Stavangers arbeid knyttet til attraktivitet og vi har organisert oss i et regionalt fellesskap som jobber aktivt for å utvikle turistmarkedet for regionen. Les mer på no.regionstavanger-ryfylke.com

Næringssjef
Tone Grindland
tlf: 51 50 72 68
mobil:  456 99 909

 

 


 


 

Stavanger-regionen

 


Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen