Internasjonalisering

Stavanger er by med sterk internasjonal orientering.

Stavanger er by med sterk internasjonal orientering. Nærmere en av fire innbyggere har annen bakgrunn enn norsk, og mer enn 180 nasjonaliteter er representert i byen, regionen har hatt stor grad av arbeidsinnvandring til byens internasjonale næringsliv og forskningsmiljøer. Næringsutviklingen basert på olje og gass er et viktig grunnlag for denne utviklingen.

Vertskommune
Som vertskommune for mange internasjonale selskaper og organisasjoner har Stavanger prioritert utbyggingen av infrastruktur i form av skoler og utdanningstilbud, kommunikasjon, konferanser og utstillinger, kultur og reiseliv.

Engasjement
Stavanger kommune har et stort internasjonalt engasjement i egen organisasjon gjennom deltagelse i nettverk og prosjekter knyttet til EØS-avtalen og EU-programmene. Dette arbeidet ivaretas i de relevante sektorer og fagavdelinger i kommunen.

Stavanger kommune har organisert deler av sitt internasjonale arbeid i deltar aktivt i flere samarbeidsorganisasjoner:

Næringssjef
Tone Grindland
tlf: 51 50 72 68
mobil:  456 99 909

 

 


 


 

Stavanger-regionen

 


Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen