Vekstfond

Stavanger bystyre har besluttet å sette av 40 mill. kr til et Vekstfond, der midlene skal brukes som et strategisk virkemiddel for å bidra til flere arbeidsplasser og økt verdiskaping.

Samlebilde fra veikart om smartby

Nå åpnes det for å sende inn søknader til fondet, og søknadsfristen for denne tildelingen er satt til 12. mars. 

Det vil være særlig aktuelt å vurdere søknader opp mot disse prioriterte innsatsområdene:

-          Digital infrastruktur

-          Miljø og klima

-          Attraktivitet (herunder matsatsing og kulturtiltak)

-          Velferd og folkehelse

 Kommunen ønsker å støtte et mindre antall store satsinger framfor mange små prosjekter. 

Bedrifter, organisasjoner, institusjoner og offentlige aktører som ønsker å søke om midler, kan henvende seg til rådmannen v/næringssjefen for å få utdypende informasjon, retningslinjer for fondet, krav til søknaden mv. Neste frist vil bli i november. 

Kontaktinformasjon: Næringssjef Tone Grindland, tone.grindland@stavanger.kommune.no, mob. 45 69 99 09

Veiledning om Stavanger kommunes vekstfond

Næringssjef
Tone Grindland
tlf: 51 50 72 68
mobil:  456 99 909

 

 


 


 

Stavanger-regionen

 


Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam