Verdiskaping og arbeidsplasser

Stavanger-regionens skal være storbyregionen med størst verdiskapingsevne og konkurransekraft i landet.

Regionen skal være åpen, energisk og nyskapende. Stavanger kommune har sammen med 14 andre kommuner og Rogaland fylkeskommune organisert et felles næringsarbeid i Greater Stavanger Economic Development AS.

Strategisk plan
Stavanger kommune tar utgangspunkt i Strategisk næringsplan for Stavangerregionen i sitt næringsarbeid og har lagt fram handlingsplan for næringsarbeid med følgende innsatsområder:

  • Innovasjon og smartby 
  • Infrastruktur
  • Inkluderende vekst
  • Internasjonalisering

Den strategiske næringsplanen har definert seks drivere:

  • Kompetanse
  • Nyskaping
  • Infrastruktur
  • Internasjonalisering
  • Attraktivitet
  • Offentlig sektor

Dokumenter:

Næringssjef
Tone Grindland
tlf: 51 50 72 68
mobil:  456 99 909

 

 


 


 

Stavanger-regionen

 


Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen