Bærekraftig forbruk

I Norge har vi et høyt forbruk av varer og tjenester. Det er doblet siden 1970-tallet.

Bruk nett når du handler!Dette gjenspeiles i sin tur i økte avfallsmengder. I 2016 ble det produsert 425 kg husholdningsavfall pr. person i Norge  –  totalt 2,2 millioner tonn. Både produksjon, transport og avfallshåndtering krever ressurser og energi.

Rundt 65 % av husholdningsavfallet i Stavanger kildesorteres. Men det totale forbruket er høyt. En viktig huskeregel er det såkalte avfallshierarkiet: unngå at avfall oppstår, gjenbruke og gjenvinne. Eller på engelsk: 3R, for Reduce, reuse, recycle.

Det "økologiske fotavtrykket" er et mål på hvor stort areal som behøves for å produsere maten, varene, energien og alt det den enkelte trenger. Hvis alle mennesker i verden skulle levd på samme måte som vi, ville vi trenge 3,5 jordkloder.

For å redusere forbruket og miljøbelastningen kan du

  • kjøpe mindre
  • kjøpe kvalitet og ting som lar seg reparere
  • kjøpe miljømerkede varer
  • kjøpe kologiske og rettferdig produserte varer.

Flere råd og tips finnes hos blant annet Loop og Framtiden i våre hender.

Bærekraft
- kjøp mindre
- kjøp miljømerkede varer
- kjøp rettferdige varer (Fairtrade)
- lag minst mulig avfall
- bruk kildesorteringsordningene
i kommunen

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen