Etisk handel - miljø- og samfunnsansvar

Som leverandør av noen av samfunnets mest sentrale tjenester og som en av regionens største arbeidsgivere, har Stavanger kommune et spesielt samfunnsansvar.

Stavanger kommune skal ta aktivt samfunnsansvar gjennom å etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale og etiske standarder. Disse grunnprinsippene er forankret i Stavanger kommunes anskaffelsesstrategi.

I tillegg til å skulle sikre en rasjonell anvendelse av fellesskapets økonomiske midler i frambringelsen av bærekraftige tjenester til befolkningen (jf. kommunelovens §1), har kommunen også et ansvar for miljømessige og sosiale forhold ved sin virksomhet.

Kommunen kjøper inn varer og tjenester for opp mot tre milliarder kroner i året. Vi ønsker å bruke denne innkjøpsmakten til å styrke arbeidet med miljøkrav og krav til etiske leverandørkjeder i offentlige anskaffelser.

Last ned brosjyre:
Etisk handel i Stavanger kommune
(pdf - 405 kb)Initiativ for etisk handel (IEH)
Stavanger kommune ble i 2007 medlem av Initiativ for etisk handel (IEH), med forankring på høyeste politiske og administrative nivå. Gjennom medlemskapet i IEH har Stavanger kommune forpliktet seg til å:

  • bruke sin innflytelse til å styrke oppslutningen om og forståelsen for etisk handel
  • utvikle egne etiske retningslinjer, og formidle disse overfor sine handelsforbindelser i leverandørkjeden. IEHs etiske retningslinjer angir minimumsstandard
  • arbeide aktivt for at arbeids- og miljøstandarder forbedres i leverandørkjeden
  • avgi en årlig rapport om arbeidet med etisk handel. Årsrapporten er offentlig tilgjengelig

Bærekraft
- kjøp mindre
- kjøp miljømerkede varer
- kjøp rettferdige varer (Fairtrade)
- lag minst mulig avfall
- bruk kildesorteringsordningene
i kommunen

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen