Økologisk mat

Økologisk mat blir dyrket uten bruk av kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemidler. Reglene for dyrevelferd er også strengere enn i konvensjonelt landbruk.

Klase med økologiske oksehjerte-tomaterKretsløpstenkning er sentral - den bygger på samspill mellom jord, mikroorganismer, planter, dyr og mennesker. 

Av de rundt 450 ordinære mattilsetningsstoffene er bare rundt 10 %godkjent i økologisk produksjon - det er naturlige konserveringsmidler, fargestoffer eller antioksidanter. Stoffer som man ikke kjenner virkningene av på lang sikt, er ikke tillatt. Det gjelder også for genmodifiserte organismer.

Mange studier viser at økologisk mat har større innhold av gunstige næringsstoffer, færre tungmetaller og sprøytemiddelrester enn ikke-økologisk.

Myndighetenes mål er at 15% av norsk matforbruk og landbruksproduksjon skal være økologisk innen 2020. Salget av økologisk mat i Norge økte med 17 % fra 2012 til 2013, og med nesten 30 % fra 2013 til 2014, ifølge Landbruksdirektoratets oversikt.

En rekke virksomheter i Stavanger kommune bruker noe økologisk mat. Fra 2009 til 2014 hadde kommunen et eget prosjekt med økonomisk støtte fra Statens Landbruksforvaltning og Fylkesmannen i Rogaland, for å promotere økologisk mat og bistå virksomheter som ønsket det. Hovedkantinen startet allerede i 2003, og hadde ved årsskiftet 2014/2015 43 % økologisk mat. Gosen skole og Solvang barnehage er henholdsvis pilotskole og ressursbarnehage for Sunn mat i Stavanger - begge bruker også en stor del økologisk mat.

I Norge må økologisk produksjon og omsetning godkjennes av Debio, etter strenge regler. Debio tilbyr også veiledning via sine mat- og miljøveiledere, til virksomheter som ønsker å lære mer om økologisk mat og finne praktiske bruksmuligheter.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen