Rettferdig handel

I 2007 ble Stavanger utnevnt til Fairtrade-kommune, som første storby i Norge og fjerde kommune i landet.

Fairtrade er en uavhengig merkeordning for rettferdig handel. Merkeordningen kontrollerer at produkter er bærekraftig produsert, arbeidsrettigheter er respektert, og at det er betalt en pris som står i forhold til produksjons- og levekostnader.

Merkeordningen Fairtrade er bygget på konkrete standarder som alle produsenter og importører må overholde. I tillegg til generelle standarder som gjelder for alle produkter og produsentland, utvikles det særskilte standarder for hvert enkelt produkt i hvert enkelt land.

Fairtrade-standardene retter ikke bare krav mot produsentene, men også mot importørene av produktene. Dette er med på å sikre at produsentene i Fairtrade-systemet faktisk får ressurser og muligheter til å etterleve standardene.

Stavanger kommune serverer Fairtrade-kaffe i hovedkantinen og på møter. I tillegg tar vi etiske hensyn i alle innkjøp.

Bærekraft
- kjøp mindre
- kjøp miljømerkede varer
- kjøp rettferdige varer (Fairtrade)
- lag minst mulig avfall
- bruk kildesorteringsordningene
i kommunen

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam