Fri sikt - utsiktspunkt

Fri sikt er et prosjekt som går ut på å rydde utsiktskorridorer fra flere utsiktspunkt i Stavanger.

Planen Fri sikt 2012 beskriver hvor Stavanger kommune vil ha utsiktspunkt i friområdene.Prosjekt har pågått i flere år og i 2012 utarbeidet Stavanger kommune ved Park og vei planen FRI SIKT i kommunale naturområder/friområder i Stavanger. Planen inneholder beskrivelse av 30 ulike områder der kommunen ønsker å rydde for utsikt.

Det er viktig å etablere utsiktskorridorer i friområdene for å gi varierte naturopplevelser. Samtidig må vi passe på at vegetasjonsryddingen ikke går på bekostning av det biologiske mangfoldet. Planleggingen av utsiktskorridorer blir derfor alltid en avveining mellom estetiske og biologiske forhold.

Planen ble vedtatt av kommunalstyret for miljø og utbygging 11. desember 2012 og inneholder prioriterte tiltak for perioden 2013 - 2016.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen