Vennskapsbyene Nablus og Antsirabe

Siden 2003 har Stavanger kommune samarbeidet med vennskapsbyen Antsirabé på Madagaskar om en bærekraftig utvikling. MIC-prosjektet (Municipal International Cooperation) er koordinert gjennom Kommunenes Sentralforbund og finansiert av Norad.

Samarbeidet skal bidra til å utvikle gode levekår og helse, økologisk ressursbruk, miljøtiltak og styrke lokaldemokratiet og korrupsjon. Hovedsamarbeidet startet i 2004 og hovedoppgavene har gått ut på:

  • Oppbygging av gode systemer som sikrer at gebyrer for henting av vann, for eiendomsskatt, for bruk av markedsplasser blir betalt og kommer inn i kommunekassen.
  • Opplæring av folkevalgte i kommunen og bydelene i miljøforståelse og med konkrete tiltak på avfallshåndtering, helse og planting og stell av grøntområder.
  • Kursing og opplæring i de politiske partiene med tanke på rekruttering og opplæring av kvinner og ungdom til å stille til valg og hvordan lister kan settes opp.  

Prosjektet avsluttes i 2014.

Fredskorpsutveksling
Flere ganger har unge mennesker fra Stavanger og Antsirabe "byttet hjemby" i ett år, for å bli kjent med byen, menneskene, kulturen, for å lære om utfordringer og løsningsmuligheter, og for å bidra med ekspertise for å forbedre forholdene. Utvekslingene har vært knyttet opp mot tema i MIC-programmet og derfor hatt miljø og demokrati som viktige tema. Utvekslingen har vært finansiert av Fredskorpset, som er en del av den statlige utviklingspolitikken.

I Stavanger har "fredskorpsere" fra Madagaskar blant annet jobbet i kommunens avdelinger for Vann og avløp, Park og Vei og miljøseksjonen, hos IVAR, Grønn hverdag og på Universitetet i Stavanger. De har tatt med verdifull kunnskap og erfaring hjem. Norske utsendinger til Antsirabe har vært med å bygge opp ekspertise og frivillig engasjement for bevaring av regnskogen, gitt skoleelever muligheten til å si sin mening gjennom elevrådsarbeid, dialog med politikere og mye annet.

Siste utveksling ble avsluttet i 2011. Det jobbes nå med ny utveksling.

Klimatiltak i vennskapsbyene

Målet er å redusere utslipp av klimagasser i våre vennskapsbyer Nablus på Vestbredden og Antsirabé på Madagaskar. Hvert år setter Stavanger kommune av rundt 200.000 kroner til dette arbeidet. Summen beregnes ut fra hvor mange flyreiser de ansatte i Stavanger kommune har foretatt det året. 
 
For at samarbeidspartnerne i Nablus og Antsirabé skal få utbetalt disse pengene, må de først ha fått godkjent et program for hvordan de ønsker å bruke dem. I både Nablus og Antsirabe jobbes det med treplanting og avfallshåndtering med kildesortering, særlig i skoler.Bygging av vei og avløpssystem i Antsirabe, Madagaskar

Det er blitt bygget kanaler og avløpssystem for å lede bort overflatevann og vannposter som på lengre sikt kan kombineres med stasjoner for kildesortering i Antsirabé. Kommunen informerer om prosjektet og gir opplæring i hjemmekompostering og økologisk hagearbeid. 

 
Se også brosjyre fra høsten 2005.


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen