Verdens energibyer, WECP

Stavanger kommune er med i et nettverk av "Verdens energibyer", som legger til rette for forsknings- og næringslivssamarbeid og deler erfaringer omkring felles utfordringer. Klimaendringene er en av disse.

Nettverket heter offisielt WECP - World Energy Cities Partnership, og 19 byer over hele verden er med.

WECP signerte i 2009 Calgary Climate Change Accord (CCCA), etter initiativ fra Calgary, med formål å redusere utslipp av CO2 med 20 % innen 2020 basert på utslippene i 2005. Avtalen har også et langsiktig mål på 80 % reduksjon innen 2050. Samarbeidet innebærer også utveksling av beste praksis for å nå målene og drøfte strategier og kompetanseutvikling. 

Houston, Calgary, Halifax, Aberdeen, Perth og Stavanger var de første byene som startet samarbeidet for oppfølging av avtalen. Det er også etablert et samarbeid mellom miljøsjefene i de respektive byene, WECP-ansvarlige og universiteter.

Mer informasjon på WECPs hjemmeside.

Artikkel i Stavanger Aftenblad om Stavangers presidentskap i 2013-15

Kontaktperson: May Endresen, Mulighetsutvikler Internasjonalisering, Greater Stavanger


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam