Lokal Agenda 21

Lokal Agenda 21-arbeidet i Stavanger startet allerede i 1997, basert på FNs handlingsplan Agenda 21 og lokalsamfunnenes viktige rolle for et mer bærekraftig livsmiljø.

Logo for Agenda 21-arbeidet i Stavanger

"Lokal Agenda 21"-arbeidet var fram til 2014 et samarbeid mellom kommunen, Grønn Hverdag og Grønn By. Tusenvis av mennesker har vært engasjert i aktiviteter for et bedre miljø - byens innbyggere, lag og organisasjoner, folk i næringslivet og i kommunens virksomheter.

Grønn Hverdag ble lagt ned fra januar 2014, men noen av prosjektene videreføres i kommunens regi. Følg med på www.stavanger.kommune.no/miljoaktuelt.

Grønn By arrangerer jevnlig "grønne frokoster" og andre temasamlinger rettet mot næringslivet, fagfolk og andre interesserte  - følg med på www.gronnby.no.

 


 

Kontaktinformasjon:

Grønn By: se www.gronnby.no eller kontakt daglig leder Elin Schanche på epost elin@gronnby.no  eller telefon: 95 21 16 94.

Stavanger kommune: miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus, epost jane.aalhus@stavanger.kommune.no, tlf. 5150 8934.


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam