Miljøsertifisering

Stavanger bystyre har vedtatt at alle kommunale virksomheter skal miljøsertifiseres.


Stavanger kommune har vedtatt at skoler og barnehager skal sertifiseres etter Grønt Flagg-ordningen, mens alle andre virksomheter skal sertifiseres etter kravene til Miljøfyrtårn. Disse virksomhetene må da oppfylle definerte kriterier. Skoler og barnehager kan også bli Miljøfyrtårn-sertifisert, men det anbefales at man, i hvert fall i første omgang, går inn for en sertifisering etter Grønt Flagg-ordningen. 

Gjennom arbeidet med miljøsertifisering av egne virksomheter ønsker vi å heve kunnskapsnivået og øke bevisstheten om miljøarbeid hos alle våre ansatte. Gjennom å sertifisere våre egne virksomheter går kommunen foran som et godt eksempel for bedrifter og næringslivet ellers i området.

 

Miljøfyrtårn-logo
                   

 

For private bedrifter som Miljøfyrtårn-sertifiseres, betaler Stavanger kommune for diplomet. Vi ordner også en offisiell overrekkelse av diplomet, dersom bedrifter ønsker dette.

Miljøsertifiseringsordninger
Ulike miljøsertifiseringsordninger som benyttes i Norge:

  • Miljøfyrtårn: nasjonal miljøsertifiseringsordning tilrettelagt for små og mellomstore virksomheter
  • Grønt Flagg: internasjonal miljøsertifiseringsordning som henvender seg til barnehager, grunnskoler og videregående skoler (Eco schools)
  • Blått Flagg: internasjonal miljøsertifiseringsordning for badestrender, marinaer og den enkelte båteier
  • ISO14001 (International Standard Organisation) og EMAS (Environmental Management Assessment System): ISO14001 er en internasjonal miljøstyringsstandard mens EMAS er europeisk
  • Svanemerket: nordisk miljøsertifiseringsordning for hoteller, restauranter, dagligvarebutikker, renseri, vaskeri, rengjøringstjenester, trykkerier, hus og leilighetsbygg
  • Green Key: internasjonal miljøsertifiseringsordning for hoteller, overnattingssteder og andre reiselivsbedrifter

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen