Triangulum: Stavanger som fyrtårn blant Europas smarte byer og samfunn

Triangulum er Stavanger, Manchester og Eindhovens felles prosjekt for å utvikle smarte løsninger for framtidens bærekraftige byer.

Triangulum - kart og logoTriangulum er et prosjekt i EUs satsing på smarte byer og samfunn. Prosjektet går over fem år og er en del av Horisont 2020-programmet.

Det lokale konsortiet koordineres av Stavanger kommune og består av Lyse, Rogaland fylkeskommune, Universitetet i Stavanger og Greater Stavanger. Aksen sentrum-Paradis-Hillevåg er valgt som demonstrasjonsområde for partnerskapets løsninger. 

Eksempler på bidrag fra regionen:

  • Systemer for energistyring og innovative videoløsninger skal testes i 100 private hjem, Kvaleberg skole og Bergåstjern sykehjem for å senke energiforbruket, og øke brukerbevisstheten. 
  • Ny energisentral basert på 75% fornybare energikilder skal bygges i et felles sentralstyrt anlegg for varme og kjøling til tre av kommunens administrasjonsbygg i sentrum. Målet er reduksjon av CO2-utslipp, varmegjenvinning og energieffektivisering.
  • Tre batteridrevne busser skal testes i ordinær rutetrafikk, med særlig fokus på infrastruktur for lading av elektriske kjøretøy. Målet er reduksjon av CO2-utslipp, utvikling av infrastruktur, nettkapasitet og sikkerhet.
  • Store datamengder skal samles i en nettskyløsning som skal håndtere data fra hele prosjektet. Målet er økt bruk av åpne data.
  • Erfaring og kunnskap fra prosjektet skal deles og formidles både lokalt og internasjonalt.

Triangulum - logo
Kontaktinformasjon:
Koordinator Gerd Seehuus
Mob. 90 22 72 81
Les mer om prosjektet på www.triangulum-project.eu

Følg på Twitter

Presentasjoner
Norsk
Engelsk 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen