Partnere

Partnermodell

Triangulum har totalt 22 partnere. Fem av disse utgjør det lokale konsortiet: Stavanger kommune, Lyse, Rogaland fylkeskommune, Universitetet i Stavanger og Greater Stavanger.

Triangulum er et innovasjons- og demonstrasjonsprosjekt som skal integrere energi, mobilitet og IKT i nye løsninger. Partnerne og byene i prosjektet skal dele løsninger, kompetanse og erfaring både i følgebyene og i egne regioner. 

Partnerskapets oppgaver:

  • Stavanger kommune skal bygge en energisentral basert på 75% fornybar energi i felles sentralstyrt anlegg for varme og kjøling til inntil ni  nærings- og kontorbygg i sentrum. Målet er reduksjon av CO2-utslipp, varmegjenvinning og energieffektivisering. 
     
  • Lyse skal vise hvordan infrastruktur kan utnyttes til energieffektivisering, hjemmeautomasjon og banebrytende løsninger for videokommunikasjon ved å teste ut hjemmeløsninger i 100 hjem. 

  • Rogaland fylkeskommune skal gjennomføre prøveprosjekt med batteridrevne elbusser.

  • Greater Stavanger er ansvarlig for kompetansedeling, kommunikasjon og formidling av resultater fra prosjektet.
     
  • Universitetet i Stavanger, ved CIPSI- og CENSE-instituttene, skal utvikle en nettsky-løsning for å samle data og utvikle kunnskap i prosjektet og bidra med kunnskap om energieffektivisering.

Triangulum - logo
Kontaktinformasjon:
Koordinator Gerd Seehuus
Mob. 90 22 72 81
Les mer om prosjektet på www.triangulum-project.eu

Følg på Twitter

Presentasjoner
Norsk
Engelsk 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen