Strategi for energi- og varmeløsninger

Regional strategi for energi- og varmeløsninger for Rennesøy, Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola og deler av Klepp og Time.

Skisse av prisipper for vannbåren varmeSju kommuner står bak en felles strategi for regionale energiløsninger med lokale valg og tilpassinger.

Strategien legger opp til å utnytte overskuddsvarmen fra Forus Energivinning og aktuelle industribedrifter som for eksempel Felleskjøpet Agder Rogaland og Skretting på Hillevåg.

Målet er både å utnytte lokale og fornybare energiressurser og ivareta de nasjonale målene om minimale utslipp av CO2 og andre avgasser. Strategien åpner for utvikling av kreative og framtidsrettede teknologiske løsninger, med tanke på å utbytte solvarme, jord og sjøvarme, samt kjølesystemer.

I tillegg til kommunene har også Rogaland fylkeskommune, Lyse Energi AS og IVAR deltatt i arbeidet med strategien. Greater Stavanger har hatt sekretariatet og Rambøll har vært nyttet som konsulent fram til høringsdokument.

Føringene fra strategien er innarbeidet i kommuneplanen.Vålandshaugen barnehage i Stavanger, i vinterskrud

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen