Energi i bygninger

Å isolere huset eller å erstatte oljefyren med fornybare oppvarmingskilder kan gi god varme der den trengs - og ikke til klimaet.

Bilde av fløtekake med påskriften "Oljefri Nord-Jæren" - servert under lanseringen av denne kampanjen i Stavanger høsten 2013.Utslipp fra energibruk i bygg står for 19% av klimagassutslippene i Stavanger.

Dette er den største lokale kilden etter transport. Fossile brensler som olje og  gass fører til økt drivhuseffekt.

Energismarte råd for din bolig

Hvis du etterisolerer boligen din eller installerer varmepumpe, kan du spare minst 5000 kWh pr. år.

Å bytte til sparedusj kan redusere energiforbruket med mer enn 1000 kWh årlig. For alle husstandene i Stavanger ville det utgjøre 56 millioner kWh, eller nok til å forsyne 3100 husstander med elektrisitet i ett år.

Enova gir energismarte råd for ulike boligtyper.
Du kan kontakte Enovas energirådgivere på gratis grønt nummer 800 49 003,
e-post svarer@enova.no eller chat.

Du som har enebolig, tomannsbolig eller annet småhus kan få støtte av ENOVA til helhetlig og ambisiøs oppgradering av boligen.

Les mer om energisparing på Enovas nettsider

Ønsker du en objektiv energianalyse av din bolig?
Stavanger kommune tilbyr Energiportalen gratis til sine boligeiere:

  1. Tast inn adressen og finn din bolig.
  2. Legg til informasjon om husstanden og se estimat.
  3. Prøv ulike tiltak og se besparelse.
  4. Finn lokale leverandører.

Energiportalen kan være et naturlig sted å starte for deg som ønsker en lavere strømregning og/eller for deg som planlegger oppussing - og samtidig vil bidra til et bedre miljø.

Oljefri 

Hvis du har olje- eller parafinfyring i hjemmet ditt, kan du få råd om mer miljøvennlig oppvarming fra kampanjen "Oljefri på Nord-Jæren".  Og har du en nedgravd oljetank, har du ansvar for å vedlikeholde den, så  den ikke springer lekk og forurenser grunnen. Nedgravde tanker som ikke lenger er i bruk, må fjernes på en forskriftsmessig måte. Du finner mer informasjon på nettstedet regelhjelp.no.

Framtidsmålene

Det er et mål å redusere den totale energibruken i alle bygg i Stavanger med 20% innen 2025, og å redusere klimagassutslippene fra bygg med 70%. 

Stavanger kommune var involvert i flere prosjekter innen energi i bygg i perioden 2008-2014. Noen av disse var piloter i det nasjonale prosjektet Framtidens byer.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen