Klimaendringer - hva skjer?

Temperaturen på kloden vår stiger, og det regnes som overveiende sannsynlig at hovedårsaken er menneskelig aktivitet.

Det har FNs klimapanel fastslått i flere rapporter, som i  "Climate Change 2014".

Utslipp av store mengder CO2 og andre "klimagasser" fører til en sterkere oppvarming av kloden enn naturlig er - den såkalte drivhuseffekten. Gassene legger seg som et "lokk" rundt kloden og holder varmen innenfor. Stigende temperaturer kan føre til at planter og dyr mister de naturlige leveområdene sine, og ørkenspredning og høyere havnivå kan føre til at mange mennesker mister hus og hjem. Mer ekstremvær kan også være en følge av klimaendringer.

De viktigste årsakene til økt drivhuseffekt er ifølge forskerne utslipp fra fossile brennstoffer (olje, kull, gass m.m.), avfallsdeponier og landbruk. Avskoging fører også til mindre opptak av CO2 i naturen.

Stavanger kommune har, i likhet med statlige myndigheter, ambisiøse mål for å redusere klimagassutslippene. Kommunens mål er å redusere klimagassutslippene i byen med 30% fra 2010-nivå innen 2020. Fra 1990 til 2008 økte utslippene med 10% .

 

Klimameter

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen