Stavanger etter Paris -
presentasjoner fra klimaseminar

Hvordan kan vi i Stavanger gjøre vårt for å redusere klimagassutslippene? Det var tema på konferansen "Stavanger etter Paris" den 22. april.

Per A. Thorbjørnsen, leder i Kommunalstyret for miljø og utbygging, ledet klimaseminaret i Stavanger den 22.4.2016.Kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU) inviterte til seminaret på Stavanger Kulturhus Sølvberget, som opptakt til den forestående revideringen av kommunens klima- og miljøplan.

Rundt 70 politikere og fagpersoner fikk høre innlegg om energi fra sol og vind, framtidens transportløsninger, klimasatsingen i Bergen og i Oslo, klimavennlig rehabilitering i Forsvaret og mye annet.

Prosjektleder Kirvil Stoltenberg i Miljødirektoratet hadde med seg en gavepakke med navnet Klimasats. Direktoratet lyser ut 100 millioner kroner i år, og muligens også de neste årene, og kommuner og andre aktører kan søke om støtte til gode klimatiltak eller til utredninger.

- Vi skal søke så det holder, lovet dagens møteleder Per A. Thorbjørnsen, som også er leder for Kommunalstyret for miljø og utbygging.


Presentasjoner fra seminaret "Stavanger etter Paris - hva kan og må vi gjøre for å redusere klimagassutslippene lokalt?"

Se også nyhetssak på Stavanger kommunes nettside.

Klimameter

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen