Klima- og miljøtips

Klima- og miljøutfordringene er store, og kan ofte virke både truende og uhåndterlige. Husk da at ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre sitt!

Klimaendringer, tap av arter, forurensning og overforbruk av ressurser er noen av de globale utfordringene. Men de store problemene er ofte summen av mange små handlinger, og alle handlinger skjer lokalt, ett eller annet sted på kloden. Derfor finnes også mye av løsningen lokalt - i hverdagen til hver enkelt av oss!

Kommunen jobber for at du skal kunne sykle eller reise kollektivt, levere avfallet ditt til gjenvinning, spare energi eller velge miljøriktige varer. I Klima - og miljøplanen til Stavanger kommune forplikter vi oss til å redusere klimagassutslippene med 30 prosent innen 2020. Dette er ambisiøst, men vi kan klare det sammen!

Finn flere gode råd på  www.klimameter.no/  eller på nettsiden til Framtiden i våre hender 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen