Hva er miljøgifter?

Miljøgifter er kjemiske stoffer som er lite nedbrytbare, kan hope seg opp i levende organismer og er giftige.

Noen stoffer kan gi langtidsvirkninger som kreft, dårligere evne til å få barn og arvestoffskader. Andre kan gi irritasjon eller allergiske reaksjoner.

Det finnes også stoffer som er svært lite nedbrytbare, det vil si at de blir værende i miljøet eller i mennesker eller dyr og med tiden hoper seg opp. Disse regnes som miljøgifter, selv om de ikke har kjente giftvirkninger.

Selv om egenskapene til en rekke kjemiske stoffer er kjent, er det mye vi ikke vet om samspillet mellom ulike stoffer over tid - den såkalte cocktail-effekten. 

Barn er ekstra sårbare - de har små kropper som ennå skal utvikle seg. 

Miljøgifter er, sammen med klimaendringer, en av de største miljøutfordringene i vår tid.

 


Les hva andre skriver om miljøgifter:

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam