Elektroniske dippedutter

Mange av oss har én eller flere datamaskiner, fjernsyn, mobiltelefon og andre elektroniske ting i hjemmet eller på jobben. Noen av stoffene i disse kan være helse- eller miljøskadelige.

I produksjonen av såkalte EE-produkter - elektriske og elektroniske ting - blir det brukt mange ulike kjemikalier. Når produktet blir til avfall, er det viktig å levere det til eget mottak - ellers vil farlige kjemiske stoffer kunne lekke ut i naturen, og skade levende organismer der.

Skal du kjøpe nytt fjernsyn, PC, mobiltelefon eller annet EE-utstyr, kan du se etter miljømerkede produkter. Spør i butikken - men sjekk gjerne oversiktene på Miljødirektoratets nettside først, i tilfelle forhandleren ikke har oversikten.

Lysstoffrør og sparepærer inneholder ørsmå mengder kvikksølv, og også andre lyspærer kan inneholde miljøgifter. Når de er oppbrukt, skal de derfor leveres inn til godkjent mottak, enten via butikk eller på en gjenvinningsstasjon.

Alt EE-avfall kan leveres tilbake til butikker som selger slike varer - de har plikt til å ta imot, og å levere det til forsvarlig behandling.

I Stavanger kan små EE-produkter bli lagt i den røde beholderen, og både den og større ting kan bli hentet hjemme hos deg. Henting kan bestilles via www.hentavfall.no.


Les hva andre skriver om elektronikk og miljø:

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen