Møbler og utstyr

Møbler og husholdningsartikler kan inneholde stoffer som kan skade helse eller miljø.

I møbler brukes det en del stoffer som kan føre til allergier. Eksempler er formaldehyd i ulike plater og tekstiler, og polyuretan i madrasser.

I tillegg finnes noen såkalte verstingstoffer i møbler. De vil i liten grad lekke ut når du bruker møblene, men kan komme ut i miljøet under produksjonen, eller hvis de ikke blir behandlet rett når de blir til avfall.

Møbler som er merket med Svanemerket eller EU-blomsten tar hensyn både til helse og miljø ved at de inneholder minst mulig helse- og miljøskadelig stoffer. Det blir også mindre farlig avfall, og mindre utslipp av farlige stoffer og klimagasser under produksjonen. 


Les hva andre skriver om møbler og miljøgifter:

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen