Ta ikke alt for god fisk

Fisk og sjømat er sunn og god mat. Men noen ganger kan den inneholde stoffer som ikke er bra for oss.

Spesielt i områder hvor det er eller har vært mye industrivirksomhet, kan det være forurensende stoffer som ligger i sjøbunnen, og disse kan gå over i dyr som lever i området og hope seg opp. Noen av dem kan være giftige. 

Norske helsemyndigheter anbefaler fisk til middag 2-3 ganger i uken, og da gjerne fet fisk som laks, ørret, sild og makrell. Fisken inneholder mange gunstige næringsstoffer, som omega 3-fettsyrer. Men ettersom miljøgifter kan hope seg opp spesielt i leveren, fraråder Mattilsynet å spise lever av selvfisket fisk fra skjærgården. Gravide, ammende mødre og barn bør ifølge Mattilsynet ikke spise lever eller leverprodukter (for eksempel rognleverpostei) av fisk i det hele tatt. Det er spesielt PCB og dioksiner som finnes i leveren.

I en del ferskvannsfisk er det også funnet helseskadelige mengder kvikksølv, samt andre miljøgifter som dioksiner, PCB og bromerte flammehemmere. Rådet er å unngå å spise gjedde, abbor over 25 cm, ørret og røye over 1 kg mer enn én gang i måneden. Gravide og ammende mødre bør unngå slik fisk helt.

Situasjonen i Stavanger
I Stavanger blir det nå gjort en grundig kartlegging av miljøgifter i bunnavleiringene. Mens Dusavika er ren, og den ytre delen av Bangarvågen er lite forurenset, er det funnet forurensning i Galeivågen og rundt Jadarholm, i Vågen, Hillevågsvannet og de dype delene av Byfjorden, samt området sør for Bybrua. Undersøkelser har også vist at fisk og sjømat fra Galeivågen, Indre Bangarvågen og Jadarholm inneholder miljøgifter over myndighetenes anbefalte grenseverdier.

Kommunen startet i juni 2015 oppsetting av skilt på steder hvor det frarådes å fiske. I første omgang er de plassert ved Veritas, i Sandvigå, på Skansekaien, på Kjerringholmen (Geoparken), ved Lervig Brygge, ved friområdet nordøst på Sølyst, ved stranden øst på Engøy, ved småbåthavnen og i friområdet i Grønvika og på Jadarholm. Det kan bli aktuelt med flere skilt når flere områder er undersøkt.

Etter grundige kartlegginger vil det senere bli avgjort hva som skal gjøres med de forurensede sedimentene.

Mattilsynet fraråder gravide, ammende mødre og barn under 5 år å spise torskefilet fra området rundt Vågen/havnen, Jadarholm og rundt og mellom Byøyene, grunnet høye verdier av PCB og PAH i fisken.


Råd om sjømat fra Mattilsynet

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam