Økologisk mat

Økologisk mat blir dyrket uten kjemisk-syntetiske sprøytemidler og uten kunstgjødsel.

Kun 11 plantevernmidler er tillatt, mot rundt 200 i konvensjonelt landbruk. Samplanting, vekstskifte og manuell eller mekanisk luking er noen av metodene økologiske produsenter bruker i stedet for kjemikalier.

I økologisk landbruk får dyrene leve mest mulig i pakt med naturlige behov og instinkter. Det blir også brukt langt færre tilsetningsstoffer i bearbeidet økologisk mat enn i konvensjonell - av rundt 340 e-stoffer som er lovlige i Norge, er kun litt over 40 tillatt i økologisk mat. Ingen kunstige smaks-, farge- eller konserveringsstoffer er lov å bruke, heller ikke genmodifiserte organismer (GMO).

I følge Mattilsynets overvåkings- og kartleggingsprogram er det med ett unntak i 2010, ikke funnet plantevernmiddelrester i norske økologiske næringsmidler. Det har også vært svært få funn (1-3 pr. år) på importerte varer. I konvensjonelle produkter blir det årlig funnet små mengder av plantevernmiddelrester i 50-60 prosent av prøvene.

I Norge fører Debio kontroll med produksjon og omsetning av økologiske produkter, på oppdrag fra Mattilsynet. Det grønne Ø-merket og/eller EUs "grønne blad" viser at en vare er godkjent økologisk. Også det svenske "KRAV"-merket og det røde danske økologimerket kan finnes på varer som blir solgt i Norge.

Grønn Ø - Debios merke for godkjente økologiske produkter i Norge          Lyse grønt blad med hvite stjerner - EUs offisielle merke for økologiske produkter     KRAV - svensk merke for godkjente økologiske produkter     Rød og hvit logo for økologisk mat i Danmark, med påskriften "Statlig kontrolleret"


Les hva andre skriver om økologisk mat:

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam