Plantevernmiddelrester i mat

I maten vår kan det finnes rester av kjemikalier fra landbruket.

I landbruket blir det brukt ulike kjemiske midler for å bekjempe blant annet ugras, insekter, sopp og råte. Disse kalles for plantevernmidler. 

Det vil ofte være rester av plantevernmidler i matvarer vi spiser. I 2014 fant Mattilsynet slike rester i 58 % av de undersøkte prøvene. Dette var blant annet frukt, grønnsaker, matkorn og ris. Totalt ble det påvist rester av 154 ulike plantevernmidler. De aller fleste funnene var under de gjeldende grenseverdiene, og regnes derfor som trygge. Kun 1,7 % av prøvene, som med ett unntak var importerte varer, overskred grenseverdiene. 

I prøver av barnemat/grøt og kjøttvarer ble det ikke funnet plantevernmiddelrester.

I de 84 prøvene av økologiske produkter var 83 uten funn av rester - kun i én importert prøve av paprika fantes rester av et middel som er lovlig å bruke i konvensjonell (ikke-økologisk) produksjon, og som antas å ha smittet over derfra.

Selv om grenseverdiene for plantevernmiddelrester er satt med stor sikkerhetsmargin, sier Mattilsynet at det trengs mer kunnskap om samspillet mellom ulike kjemiske stoffer: 

Vi utsettes i dag for stoffer fra mat, luft, klær, biler, forbrukerelektronikk osv. I dag vet vi ikke nok om hva dette gjør med helsen vår, derfor forskes det intenst på dette på verdensbasis. Mattilsynet følger denne forskningen. 

- Vi vet mer om maten vår i dag enn noensinne, men samtidig trenger vi mer kunnskap om mulige kombinasjonseffekter av alle disse stoffene, sier Birgitte Lyrån. 


Les hva andre skriver om uønskede stoffer i mat:

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen