Oppussing

Mange bygningsmaterialer, lim, fugemasse og annet man trenger til oppussing, kan inneholde farlige kjemikalier.

Mye av det man trenger for å pusse opp kan inneholde noen av de kjemiske "verstingstoffene", samt andre stoffer som kan gi helseplager eller skade i naturen.

Både i bygningsplater, tapeter, gulvbelegg, maling, fugemasse, lim, isolasjonsmateriale og annet kan det være slike stoffer. Noen kan lekke ut fra materialene og gi allergiske reaksjoner, mens andre kan virke negativt på naturen når de blir til avfall, hvis de ikke blir avhendet på riktig måte.

Miljødirektoratet anbefaler å velge miljømerkede produkter, for å unngå å utsette seg selv, andre eller miljøet for farlige kjemikalier. 

Under og etter oppussingen anbefales det å sørge for god lufting, slik at for eksempel formaldehyd fra bygningsplater kan dampe ut. Spesielt små barn er sårbare, og både nyoppussede rom, madrasser og møbler bør få god utlufting før de tas i bruk.  

Gammel maling kan inneholde miljøgifter, og når du skraper den av, bør du samle den opp på en presenning og levere restene til mottak for farlig avfall. Ellers kan stoffer fra malingen trekke ned i jord eller vann og gjøre skade på levevesener der. Også malingsrester i spann må leveres som farlig avfall.

Last ned hefte om Grønn rehabilitering (Stavanger kommune 2005) 


Les hva andre skriver om miljøvennlig oppussing:

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam