Miljøvennlig båtstell

I Norge finnes det omtrent 750 000 fritidsbåter. Hvis alle båteierne tar miljøansvar, monner det godt.

Når båten skal gjøres klar før og etter sommersesongen, krever det ikke mye å ta hensyn til miljøet mens man gleder seg til fine dager på sjøen - eller drømmer tilbake til dem.

Bunnstoff

Undersøkelser av forurensning i småbåthavner tyder på at det meste av de kjemiske stoffene kommer fra spyling og vedlikehold av båtskrogene. Bunnstoff som båten settes inn med for å unngå tilgroing, vil også være farlig for små organismer som lever i vannet, og miljøgifter som kobber og sink kan gå videre til f.eks. fisk og krabbe, som da også kan bli farlig å spise for mennesker. Når du skraper eller sliper båtskroget, bør du legge en presenning under og samle opp flakene/støvet. Dette leveres som farlig avfall.

Bruk gjerne også støvsuger med HEPA-filter til å samle opp slipestøv. Støvsugerposen bør da også leveres som farlig avfall.

Andre kjemikalier

Også spillolje, motorolje, smøreolje, olje- og diesel-/bensinfiltre, batterier, fugemasse, løsemidler, spraybokser, malingsrester og kluter og koster som har disse stoffene på seg, må behandles riktig for å unngå at de kommer ut i miljøet. Det samme gjelder for elektrisk og elektronisk avfall.

Båthavnene har plikt til å lage systemer for forsvarlig håndtering av slikt avfall. Finner du det ikke der, ta det med til mottak for farlig avfall. I Stavanger kan du bestille henting av farlig avfall som har plass i den røde beholderen på www.hentavfall.no. Større mengder må leveres på gjenvinningsstasjonen.

Gode miljøvalg

  • Spør deg selv om du trenger alle produktene. Kan f.eks. båtvask eller algeduk redusere behovet for bunnstoff?
  • Velg miljømerkede produkter hvis de finnes (Svanemerket, EU-blomsten, Bra miljöval).
  • Velg alkylatbensin om mulig - den inneholder lite av de mest forurensende stoffene, som bensen, aromater og olefiner.
  • Når båten spyles etter sesongen, bruk godkjent spyleplass med oppsamling av slam og partikler fra avløpsvannet. 

Les hva andre skriver om båtliv og miljø:

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam