Forsøpling i havet

Avfall som kastes i sjøen, fra land eller fra skip, gjør stor skade på natur og miljø.

Myndighetene antar at mer enn én million sjøfugler og hundre tusen sjøpattedyr dør eller blir skadet på grunn av søppel fra mennesker. I tillegg kommer fisken - her er antallet ukjent.

Fugler og sjøpattedyr kan bli kvalt fordi de har spist søppel som tetter luftveiene. Dyr kan sulte i hjel fordi plastbiter eller andre gjenstander har satt seg fast i fordøyelsessystemet, så de ikke kan ta opp næring. Mange dyr drukner fordi de har satt seg fast i forlatte eller tapte fiskegarn og annet fiskeredskap. Og atter andre får påført smertefulle sår som til sist dreper dem av stropper eller tau som de har fått rundt seg, og som skjærer seg inn  hud og kjøtt etter hvert som dyret vokser.

Mikroplast

Mellom 60 og 80 % av avfallet i sjøen er plast. Det utgjør så mye fordi det ikke brytes ned på flere hundre år. Plasten fra en engangsbleie som har gjort tjeneste i noen timer på land, kan forbli i sjøen i 450 år før den er brutt ned!

Både i det nordlige Stillehavet og i det nordlige Atlanterhavet er store områder fylt med plastsøppel - drevet inn i sentrum av havstrømsvirvelområder.

Når plast etter hvert deles opp i mindre og mindre enheter, til såkalt mikroplast, kan den bli lagret i bunnavleiringene eller sveve i vannmassene, hvor den kan bli spist av dyreplankton, fisk og andre sjødyr - og til sist kanskje havne på vårt middagsbord.

Mikroplast kommer også ut i havet fra andre kilder. En rapport som ble laget for Miljødirektoratet i 2015, viser at slitasje fra bildekk er den største kilden til mikroplast i Norge, etterfulgt av maling og vedlikeholdsstoffer brukt på skip og fritidsbåter. Andre kilder er blant annet vask av fleeceklær, og kosmetikk og andre pleieprodukter.

Miljøgifter som er knyttet til plastmolekylene, kan bli frigjort, og dermed føre til sykdom og skade i tillegg til den skaden selve plasten allerede gjør.

 Plakat som viser hvor lang tid det tar før ulike materialer brytes ned i havet

Hva kan du gjøre?

  • Kast aldri søppel på stranden eller i sjøen - ta det med hjem eller levér det på godkjent sted.
  • Tøm aldri kjemikalier av noe slag i vasken, toalettet eller i avløpssystemet - levér det til godkjent mottak.
  • Samle opp avskrapt maling fra hus eller fra båt, og levér til mottak for farlig avfall.
  • Hjelp til å holde strendene rene, og bli med på Strandryddedager.
  • Unngå produkter med mikroplast - f.eks. svanemerkede hygiene- og hudpleieprodukter.
  • Spør forhandleren, importøren eller produsenten etter innholdsstoffer - se brevmal fra Miljødirektoratet.

Les hva andre skriver om forsøpling i havet:

 

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam