Mål og mening med Miljøsøndag

Vi feirer Miljøsøndag for å markere at stadig mer av transporten bør foregå uten bruk av bil. Det kan vi vise på mange positive måter.

Nye reisevaner og reduserte klimautslipp
Miljøsøndag skal bidra til å informere om og fremme miljøvennlig transport, og bidra til å vri folks reisevaner. Det igjen skal bidra til reduserte klimagassutslipp og mindre negative virkninger på miljøet  fra transportsektoren. 

En takk til dere som reiser grønt
Miljøsøndag skaper vi sammen. Kommunen i godt samarbeid med kollektivselskap, bedrifter og frivillige organisasjoner og lag. Vi skal gi byen en Miljøsøndag full av aktivitet, som en takk til alle som velger miljøvennlig transport i hverdagen. Eller som en vennlig påminnelse til de som ennå sitter i bilkø.

Vi må samarbeide
Bystyret i Stavanger har vedtatt at vi skal arbeide for å få ned CO2-utslippene med 30 prosent fra dagens nivå innen 2020. Da må både det offentlige, næringslivet og folk flest bidra. Miljøsøndag skal styrke troen på at vi kan får det til sammen, med humøret i behold.

Arrangementet er Stavangers hovedsatsing i forbindelse med Europeisk mobilitetsuke

"You are not stuck in traffic. You are traffic."

Kontaktinformasjon Miljøsøndag:

Jane Nilsen Aalhus
Miljøvernsjef
Tlf. 51 50 89 34 / 958 86 436

Imme Dirks Eskeland
Prosjektleder
Tlf. 51 50 84 85 / 952 34 112

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen