Ren og sunn by

Ren luft, rent vann og ren jord er noe av grunnlaget for at både mennesker og andre levende vesener skal trives.

Bilde fra Breiavatnet i Stavanger, der voksne og barn koser seg i solen. Fotografert juni 2010.

Dessverre fører mange aktiviteter i et moderne samfunn til forurensning. På alle nivå - lokalt, nasjonalt og internasjonalt - jobbes det for å redusere utslippene og begrense de negative følgene mest mulig.

Stavanger er i all hovedsak en ren og sunn by, men biltrafikk gjør at luftforurensningen og støynivået noen ganger er for høye. I havnebassenget finnes det miljøgifter, blant annet fra tidligere industriaktivitet, som kommunen jobber for å redusere skadevirkningene av.

I Stavanger jobbes det nå med kartlegging av miljøgifter i havnebassenget. Sanden i barnehager og på enkelte lekeplasser er skiftet ut der hvor den har hatt for høye konsentrasjoner av farlige stoffer. Det er også strenge regler for utbygging og håndtering av forurensede masser.

Drikkevann og badevann overvåkes nøye, og luftkvaliteten måles spesielt med hensyn på svevestøv og NO2. Støy fra trafikk er et problem for rundt 10.000 innbyggere i kommunen, og det iverksettes tiltak både for å redusere trafikken og for å gjøre husfasadene bedre.

 

miljostatus.no kan du lese mer om miljøtilstanden i Rogaland.

Les mer om kjemikalier i hverdagen på www.erdetfarlig.no.

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam