Forurenset grunn

Stavanger kommune jobber for å skaffe en best mulig oversikt over forurensede masser i kommunen.

Når bygge- og gravearbeider skal utføres, er det tiltakshavers (dvs. grunneier, entreprenør eller utbygger) plikt å vurdere og eventuelt undersøke om det er forurenset grunn i området. Ansvaret er regulert gjennom Forskrift om begrensning av forurensning, kapittel 2.

Stavanger kommune har utarbeidet et aktsomhetskart som viser hvor det er sannsynlig å finne grunnforurensning i kommunen vår.

Det er utarbeidet en Veileder for private utbyggingsområder, der bl.a. krav til hva man skal sjekke ut før man gjennomfører bygge- og gravearbeid er beskrevet. Hovedkrav til tiltakshaver er:

  • Vurdere om grunnen kan være forurenset
  • Eventuelt undersøke om grunnen kan være forurenset
  • Utarbeide tiltaksplan dersom grunnen er forurenset

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam