Kart over mulige grunnforurensninger

Stavanger kommune har utarbeidet et kart som viser hvor det er sannsynlig å finne grunnforurensning.

Skjermdump fra aktsomhetskart.Kartet kalles "aktsomhetskart", fordi det viser hvor i byen vår en må vise aktsomhet dersom en planlegger graving eller bygging. De skraverte områdene viser hvor det er grunn til å tro at man kan finne grunnforurensning.

Kartet er basert på en geokjemisk kartlegging av miljøgifter i jord i Stavanger kommune. Det er tatt prøver en rekke steder i kommunen og analyseresultatene er presentert som det skraverte området på aktsomhetskartet.

Du finner kartet som et eget kartlag på Stavangerkart. Velg Meny og Kartutvalg. Kartlaget ligger under Temadata, Forurensning.

Kartet skal blant annet brukes av administrasjonen i sammenheng med søknader om graving og bygging, samt i forkant av egne gravearbeider og utbyggingsprosjekter.

Det vises for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 2: Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen