Forurenset sjøbunn

Stavanger kommune jobber for å avdekke både gamle og nye miljøsynder i sjøbunnen rundt byen. I tillegg skal vi finne ut hvordan vi skal håndtere forurensningen.

Panoramabilde av Vågen i Stavanger

Tidligere miljøundersøkelser har vist at sjøbunnen i deler av Stavangers havne- og sjøområder er forurenset av miljøgifter, som kan utgjøre en miljørisiko.

Miljødirektoratet (tidligere Klima- og forurensningsdirektoratet) har kartlagt forurensningen i sjøbunnen langs norskekysten. 17 områder blir undersøkt nærmere for å finne gode løsninger. Stavanger er ett av disse.

Stavanger kommune samarbeider med Miljødirektoratet for å vurdere miljø-  og eventuell helserisiko, og hva som skal gjøres.

Disse områdene jobber vi med:

  • Vågen, StavangerVågen og Byfjorden fra Bybrua til Ulsnes - Kalhammaren
  • Bangarvågen
  • Galeivågen med Jadarholm
  • Hillevågsvannet
  • Pinå

Per i dag anbefales det ikke å spise torskelever og blåskjell fra disse områdene. Gjeldende råd om fisk og sjømat du ikke bør spise finner du her.

Miljødirektoratet har utarbeidet en animasjon om sjøbunnsopprydding.

Prosjektleder i Stavanger kommune er Arnfinn Skadsheim, tlf. 51 50 71 93.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam