Piggdekkgebyr i Stavanger

Fra høsten 2017 må du betale gebyr for å bruke piggdekk også i Stavanger.

piggdekk + 1400 i gebyr

blå markør Hva er piggdekkgebyr?
Piggdekkgebyr er et gebyr som de som kjører med piggdekk i Stavanger, skal betale fra 1. november 2017.  Fra før har Trondheim, Bergen og Oslo innført et slikt gebyr.

Stavanger har i perioder om vinteren dårlig luftkvalitet. Bruk av piggdekk bidrar til dette. I andre byer har et slikt gebyr ført til at flere kjører piggfritt. Det har ført til mindre svevestøv i lufta.

Du finner forskriften på lovdata.no.

blå markør Hvor stort er gebyret?
Piggdekkgebyret er 1400 kroner for hele vintersesongen, 450 kroner for en kalendermåned eller kr 35 for et døgn. 

For bil med tillatt totalvekt 3500 kg eller mer er gebyrsatsene det dobbelte av det som er oppgitt overfor.

Størrelsen på gebyret er fastsatt av sentrale myndigheter. Det er det samme også i Bergen, Oslo og Trondheim.

Vintersesongen går fra 1. november til over påske.

blå markør Hvordan betale gebyret?
Betalingsløsningene er ikke helt klare ennå, men når det nærmer seg, vil du kunne betale piggdekkgebyret på ulike måter.

I tillegg kan du betale gebyret på disse stedene:

  • Shell Randabergveien
  • Shell Vardeneset
  • Shell løkkeveien
  • Circle K Randaberg
  • Circle K Tau
  • Circle K Haugesundsgata
  • Circle K Lura
  • Circle K Ålgård
  • Fjord 1 Arsvågen - Mortavika (kiosken på ferja)

blå markør  Hva om jeg ikke betaler?

Du kan få bot på 750 kroner dersom du blir tatt i kontroll og ikke har betalt gebyret. Størrelsen på gebyret er fastsatt av sentrale myndigheter.

Stavanger Parkering har ansvaret for kontroller, som vil skje i samarbeid med politi og Statens vegvesen.

blå markør Hvem gjelder ordningen for?

Alle som kjører med piggdekk må betale, og du betaler ett gebyr for hvert kjøretøy med piggdekk som du bruker i Stavanger. Også kommunen må betale piggdekkgebyr for sine biler, dersom de har piggdekk.

Noen biler er unntatt piggdekkgebyr. De står oppgitt i § 1 i den nasjonale forskriften om piggdekkgebyr.

Grensen for gebyret er Stavangers kommunegrense.

Du betaler ikke gebyr for å kjøre med piggdekk på sykkel eller motorsykkel.

blå markør Hva om bilen med piggdekk brukes i flere byer som har piggdekkgebyr?
Har du betalt for bruk av piggdekk i enten Bergen, Oslo eller Trondheim, slipper du å betale på nytt hvis du skal kjøre med piggdekk i Stavanger i perioden du har betalt for. Og motsatt, dersom du har betalt piggdekkgebyr i Stavanger, trenger du ikke å betale gebyr når du kommer til en av de tre nevnte byene.

blå markør Hva går pengene til?
Det er ennå ikke bestemt hvordan pengene kommunen får inn på piggdekkgebyr skal brukes. Bystyret i Stavanger skal ta stilling til et forslag om at de brukes til tiltak for bedre luftkvaliteten i Stavanger, for eksempel pant på gamle vedovner. 

blå markør Lyst til å vite mer?
Besøk kampanjen pigfree.no som skal få enda flere på Nord-Jæren til å velge piggfritt.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam