Piggdekkgebyr i Stavanger

Høsten 2017 blir det innført gebyr for å bruke piggdekk i Stavanger.

piggdekk

blå markør Hva er piggdekkgebyr?
Piggdekkgebyr er et gebyr som de som kjører med piggdekk i Stavanger, skal betale. Planen er å innføre dette fra høsten 2017. Fra før har Trondheim, Bergen og Oslo innført et slikt gebyr.

blå markør Hvorfor piggdekkgebyr i Stavanger?
Bruk av piggdekk bidrar til mer svevestøv i lufta. I andre byer har et slikt gebyr ført til at flere har valgt å ha piggfrie vinterdekk på bilen. Det har ført til mindre svevestøv. Det er bra for alle som ferdes i byen, og spesielt viktig for astmatiskere, eldre mennesker, barn, gravide og andre risikogrupper.

blå markør Gjelder ordningen hele Stavanger?
Grensen for gebyret er kommunegrensen. Det vil bli etablert et kontrollsystem som skal se til at alle som kjører med piggdekk har betalt gebyr. Mer informasjon om dette kommer til høsten.

blå markør Må alle som kjører med piggdekk betale?
Alle som kjører med piggdekk må betale, og du betaler ett gebyr for hvert kjøretøy med piggdekk som du bruker i Stavanger. Også kommunen må betale piggdekkgebyr for sine biler, dersom de har piggdekk.

Noen biler er unntatt piggdekkgebyr. De står oppgitt i § 1 i den nasjonale forskriften om piggdekkgebyr.

Du betaler ikke gebyr for å ferdes med piggdekk på sykkel eller motorsykkel.

blå markør Hvordan betale gebyret?
Kommunen arbeider med å finne de beste og enkleste måtene å betale piggdekkgebyr på. Det vil bli mulig å betale via PC og mobiltelefon, men også over disk for de som måtte foretrekke det. Du skal enkelt kunne betale gebyret for hele vintersesongen, for en måned eller bare for en dag.

Til høsten kommer vi med mer konkret informasjon om hvordan du betaler piggdekkgebyret.

blå markør Hvor stort blir gebyret?
Piggdekkgebyret er 1400 kroner for hele vintersesongen, 450 per måned og kr 35 per dag. Størrelsen på gebyret er fastsatt av sentrale myndigheter og er det samme også i Bergen, Oslo og Trondheim.

For bil med tillatt totalvekt 3500 kg eller mer er gebyrsatsene det dobbelte av det som er oppgitt overfor.

blå markør Hva om bilen med piggdekk brukes i flere byer som har piggdekkgebyr?
Har du betalt for bruk av piggdekk i enten Bergen, Oslo eller Trondheim, så slipper du å betale på nytt hvis du skal kjøre med piggdekk i Stavanger. Og motsatt, dersom du har betalt piggdekkgebyr i Stavanger, så slipper du å betale gebyr når du kommer til en av de tre nevnte byene.

blå markør Hva går pengene til?
Det er ennå ikke bestemt hvordan pengene kommunen får inn på piggdekkgebyr skal brukes. Bystyret i Stavanger skal ta stilling til et forslag om at de brukes til tiltak for bedre luftkvaliteten i Stavanger, for eksempel pant på gamle vedovner. 

blå markør Flere spørsmål?
Vi kan nok ikke svare på alt ennå, men vi oppdaterer denne informasjonen etter hvert som det blir klart akkurat hvordan vi skal drive ordningen med piggdekkgebyr. Etter sommeren vil mye være klart. Og når det nærmer seg høst skal vi være tilgjengelige for alle de spørsmål du da ikke har fått svar på.


 


Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen