Vannkvalitet i fjord og vann

Stavanger kommune har en utslippstillatelse for hele avløpssystemet. I utslippstillatelsen er det satt miljømål for kommunens vannforekomster.

Miljømål
I utslippstillatelsen er det satt miljømål for Hafrsfjord, Gandsfjorden, Byfjorden, Håsteinsfjorden, Mosvatnet, Litle- og Store Stokkavatn og Hålandsvannet. Utslippstillatelsen er gitt av Fylkesmannen i Rogaland. 

mosvatnet

Overvåking av vannkvalitet
Avløpsverket er videre pålagt å utarbeide et program for overvåking av kvaliteten i alle fjorder og vann som det er satt miljømål for.

Badevannskvalitet
Foruten miljømålene er det kommunens målsetting at alle tilrettelagte badeplasser skal ha tilfredsstillende vannkvalitet. Helsesjefen i Stavanger kontrollerer badevannskvaliteten i badesesongen.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam