Transport

Visste du at 40 prosent av all bilkjøring i Norge er turer under 3 kilometer? En halvering av disse korte bilturene i Stavanger ville spare miljøet for omtrent 3500 tonn CO2 hvert år. Det tilsvarer utslippene fra en sydentur for 1750 mennesker.

Sykkel er bra!Lokalt i Stavanger utgjør utslipp fra transport 66% av klimagassutslippene. I tillegg kommer belastningen fra støy og arealbruk, samt ulykker. Kommunen har som mål å redusere utslippene med 45.000 tonn CO2 fram til 2020.

I menyen til venstre finner du mer informasjon om sykkelsatsingen i Stavanger, kollektivtransport og annen miljøriktig transport.

 

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen