Biogass som drivstoff

Visste du at menneskenes avføring kan bli til drivstoff for biler? Biogass er tingen - fyll dritten på tanken!

Bossbil fra Renovasjonen IKS med påskrift "Denne bilen går på klimanøytral gass". På Sentralrenseanlegget for Nord-Jæren på Mekjarvik produseres biogass fra kloakkslammet, og via Lyses naturgassnett når den ut til forbrukerne. Det er nå seks fyllestasjoner for drivstoffgass (CNG) i Stavanger-regionen: på Åsen, Forus, Lura, Risavika, Randaberg og Kleppe.

Flere av Stavanger kommunes biler går på biogass, og det samme gjør bossbilene til Renovasjonen IKS.

Biogass regnes som klimanøytral fordi den stammer fra organisk, fornybart materiale. I hovedsak består den av metan, dessuten karbondioksid og små mengder andre gasser. Lyse har bygget et omfattende rørledningsnett for naturgass i deler av Rogaland. Denne gassen er et fossilt brennstoff og er den "vanlige" drivstoffgassen. Biogassen sluses inn i de samme rørene, sammen med naturgassen, og du kjøper en kvote på 33 % eller 100 % biogass.

Biogass dannes når organisk materiale råtner uten lufttilgang, såkalt anaerob forråtning. Dette skjer ofte på gamle bossplasser, i gjødselslagre, og altså i kloakkrenseanlegget på Mekjarvik hvor gassen produseres i egne råtnetanker.

Les mer om biogass og kvotekjøp på Lyses nettsider.

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen