Biogass som drivstoff

Visste du at menneskenes avføring kan bli til drivstoff for biler? Biogass er tingen - fyll dritten på tanken!

Bossbil fra Renovasjonen IKS med påskrift "Denne bilen går på klimanøytral gass". På Sentralrenseanlegget for Nord-Jæren på Mekjarvik produseres biogass fra kloakkslammet, og via Lyses naturgassnett når den ut til forbrukerne. Det er nå seks fyllestasjoner for drivstoffgass (CNG) i Stavanger-regionen: på Åsen, Forus, Lura, Risavika, Randaberg og Kleppe.

Flere av Stavanger kommunes biler går på biogass, og det samme gjør bossbilene til Renovasjonen IKS.

Biogass regnes som klimanøytral fordi den stammer fra organisk, fornybart materiale. I hovedsak består den av metan, dessuten karbondioksid og små mengder andre gasser. Lyse har bygget et omfattende rørledningsnett for naturgass i deler av Rogaland. Denne gassen er et fossilt brennstoff og er den "vanlige" drivstoffgassen. Biogassen sluses inn i de samme rørene, sammen med naturgassen, og du kjøper en kvote på 33 % eller 100 % biogass.

Biogass dannes når organisk materiale råtner uten lufttilgang, såkalt anaerob forråtning. Dette skjer ofte på gamle bossplasser, i gjødselslagre, og altså i kloakkrenseanlegget på Mekjarvik hvor gassen produseres i egne råtnetanker.

Les mer om biogass og kvotekjøp på Lyses nettsider.

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Smartbyen Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen