Elbil i Stavanger

Kan Stavanger bli el-bilbyen i Norge? Klima- og miljøplanen stiller spørsmålet. Svaret er at det offentlige tilrettelegger og at den som trenger bil i byen velger el-bilen.

Transporten i byen søkes løst gjennom mer gange, mer sykkel, mer kollektivtransport. Men når noe av trafikken må skje med bil, er biogass- og elbilen framtidens løsning.

Klima- og miljøplanen satte som mål at det innen noen år bør være 250 ladepunkter i byen. Ved inngangen til 2014 var det 150, og stadig nye kommer. Det jobbes med tilrettelegging av nye ladepunkter i soneparkeringene i sentrumsnære områder, i nye byggprosjekt og på offentlige plasser.

Stavanger kommune samarbeider med Stavanger Parkering, som er ansvarlig for utbygging og drift på offentlige areal, med Lyse og de store brukergruppene som taxiselskapene, Stavanger Boligbyggelag og andre private for å drøfte behov for parkering, lokalisering og andre problemstillinger.


Mer informasjon om el-biler finner du her.

Finn hurtigladestasjoner her.

 

 


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen