Gå til skolen!

Visste du at mer enn 4 av 10 elever i grunnskolen blir kjørt til skolen? Foreldre sier ofte at de kjører barna til skolen fordi skoleveien er utrygg. Men jo flere som kjører, desto mindre trygg blir den...

Hvorfor ikke bryte sirkelen? Å gå til skolen er som et Kinderegg - det gir minst tre fordeler:

  • Det er bra for miljøet og helsaTegning av barn som går til skolen - fra www.beintoft.no
  • Det gir bedre læring
  • Det gir en tryggere skolevei.

Barn som går til skolen, får brukt energi, de kan være sosiale sammen med venner, og de kan oppdage spennende ting på veien. De fleste kan starte allerede i morgen - gå opp veien sammen med de yngste barna, så de blir trygge og lærer å passe på når de skal krysse veier, og finn noen å gå sammen med! Da blir skoleveien en god start på dagen - samtidig som du og barnet ditt blir med å redusere CO2-utslippene i nærmiljøet.

Beintøft - bli med på skolekonkurranse!

Hver høst inviteres skoler over hele landet til å bli med på konkurransen "Beintøft". Hvilken skole får med seg flest elever på å gå til skolen? 

Følg med på nettsiden til Beintøft.

Gåbuss - med voksen "sjåfør"

Hvis man ønsker at barna skal ha følge av en voksen på skoleveien, kan man starte "gåbuss" i et nabolag.

Snakk med andre foreldre og naboer og avtal en følgeordning om hvem som tar hvilken dag. Bestem et treffpunkt i nærheten av hjemstedet. Her venter en til alle barna har kommet. Når alle har kommet går man sammen til skolen. Et alternativ er å ha ”holdeplasser” hvor barna står og venter og blir plukket opp av ”Gåbuss” på veien til skolen.

Slutter barna til forskjellige tider på ettermiddagen kan en ha ”Gåbuss” på morgenen.

”Gåbuss” vil ha flere positive virkninger: Bedre miljø, våkne barn, bedre helse og sist men ikke en minst koselig og hyggelig start og eventuell slutt på skoledagen.

Her er en NRK-film om Gåbuss på Lillehammer.

  


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen