SAMMEN FOR EN LEVENDE BY

  • Vedtatte planer og strategier for Stavanger kommune. Kommunal planstrategi klargjør hvilke planoppgaver kommunen skal starte eller videreføre i perioden 2016-2020.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam