Forslag til handlings- og økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013


Handlings- og økonomiplan 2013-2016: Blabar versjon Pdf
Kortversjon handlings- og økonomiplan 2013-2016: Blabar versjon Pdf
Presentasjon av handlings- og økonomiplan 2013-2016
Tallbudsjettet 2013: Blabar versjon Pdf
Vedtatt budsjett 2013

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen