Prosess

Prosedyren legger til rette for et nært samarbeid mellom Stavanger kommune og leverandører/forsknings- og utviklingsmiljøer. Formålet med innovasjonspartnerskap er å ta frem helt løsninger for å løse et spesifikt behov. I forhold til andre prosedyrer i anskaffelsesregelverket har innovasjonspartnerskap følgende særtrekk:

  • Prosedyren skal kun benyttes for anskaffelser av varer og tjenester som per i dag ikke finnes på markedet.
  • Innovasjonspartnerskap inngås med forhandling.
  • Det kan inngås partnerskap med en eller flere leverandører.
  • Selve utviklingsarbeidet skal struktureres i faser med delmål.
  • Etter hver fase kan oppdragsgiver, basert på delmålene, avslutte innovasjonspartnerskapet.

Prosessen er delt inn i fem faser. 

Prosess

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam