Fase 3: Konkurranse

Figur 3

Planlagte aktiviteter i fasen er:

  • Utarbeide konkurransegrunnlag, maler og avtaler
  • Prekvalifisere minst 3 søkere
  • Forhandling om innledende tilbud
  • Endelig tilbud etter forhandlingene
  • Tildeling av partnerskapskontrakt med kjøpsopsjoner/forpliktelse 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam