Kommunedelplan for Stavanger sentrum

  • Den nye sentrumsplanen inneholder mange forslag til endringer i sentrum og var på høring høsten 2016. Høringen er nå avsluttet. Kommunen takker for alle innspillene. Vi bruker nå innspillene som utgangspunkt for å legge fram et bearbeidet forslag for høring våren 2017. Les mer.

sentrum%20mot%20vest%20ORGINAL%20X300

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen