Ditt område

  • For at det skal være enklere for deg å forstå hva den nye sentrumsplanen innebærer for deg, finner du beskrivelser av hva som er foreslått i ulike områder på sidene under.

Klubbgata%20227x201

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen