Innspill i høringer

På denne siden finner du en oversikt over innspill og synspunkter vi har mottatt tidligere.

Innspill fra høring høsten 2016
Innspillene vi har fått i høringen høsten 2016 finner du her:

Offentlige innsigelsesmyndigheter

Andre høringsinstanser og organisasjoner

Råd og avdelinger i Stavanger kommune

Private

Innspill fra høring høsten 2014

Innspillene kommunen har fått i den første høringen er oppsummert og besvart i et eget merknadshefte

Du kan også lese alle merknadene i sin helhet:

Bedrifter, foreninger, lag og organisasjoner

Enkeltpersoner

Offentlige etater, råd og utvalg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen