Tidligere innspill

På denne siden finner du en oversikt over innspill og synspunkter vi har mottatt tidligere.

Høsten 2017 kan du gi innspill til det nye forslaget.

Innspill fra høring høsten 2016
Innspillene vi har fått i høringen høsten 2016 finner du her:

Offentlige innsigelsesmyndigheter

Andre høringsinstanser og organisasjoner

Råd og avdelinger i Stavanger kommune

Private

Innspill fra høring høsten 2014

Innspillene kommunen har fått i den første høringen er oppsummert og besvart i et eget merknadshefte

Du kan også lese alle merknadene i sin helhet:

Bedrifter, foreninger, lag og organisasjoner

Enkeltpersoner

Offentlige etater, råd og utvalg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam