Analysesammendrag

I forbindelse med forrige Kommunedelplan for Stavanger sentrum (1996), ble det utarbeidet en svært omfattende stedsanalyse og historisk beskrivelse av Stavanger sentrum. Disse analysene berører temaområder hvor det ikke har vært endringer av betydning fra

Vi har i denne KDP Stavanger sentrum, vektlagt å få fram faktainformasjon om status og utviklingstrekk. I tillegg har vi gjennomført en rekke funksjonsanalyser, som grunnlag for å fastslå hva som er de største utfordringene, og fremste mulighetene, for en positiv utvikling av Stavanger sentrum. Denne rapporten inneholder sammendrag og utdrag fra noen av de gjennomførte studiene. Ved ønske om mer grunnleggende informasjon, henvises det til utvidede fagrapporter og evt. andre kildehenvisninger under enkelte av temaene. Presentasjonene av samtlige Idé- og konseptarbeider og områdestudiene er også være tilgjengelige på nettsiden i forbindelse med høringen. 

Les analysesammendrag

Kontakt oss

Ole Martin Lund
Kommuneplansjef

Tor Brynjar Welander
Prosjektleder

Følg oss på Facebook!

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam